«Slutta å røyke samme dagen jeg fikk vapern. 2 mnd uten røyk nå.»

Innsendt av
Tom, 36 år, Troms.