«Har røykt siden jeg var 14 år og i 2013 gikk jeg rett over på damp. Nå har jeg vært røykfri i 1951 dager. Nå er lukt, smak og til dels kondis kommet tilbake. Takk til meg selv for at jeg var sta og begynte å dampe, nå er det bare fordommer å kjempe imot.»

Innsendt av
Tost, 50 år, Hedmark.