«Jeg røykte i ca 20 år og jeg gikk over til damp for 18 måneder siden. Jeg har ikke rørt tobakk siden og har ingen lyst eller planer om å gå tilbake. Luftveiene har åpnet seg opp og helsen er generelt bedre. Jeg fikk også min far til å bytte som hadde røykt i 52 år og han nyter nå pensjonisttilværelsen på en sunnere og bedre måte. Og min mor er også fornøyd som slipper å være passiv røyker som konstant må vaske røyklukten ut av hus, bil og klær. Å gå over til damping har ikke bare individuelle goder, men også mange positive og overraskende gode ringvirkninger for andre.»

Innsendt av
Timo, Rogaland.