«Gikk over til damping den 7 juli og har etter det kun smakt sigaretter noen få ganger, noe som ikke gav mersmak. Etterhvert har dampingen også blitt en hobby og en del utstyr er blitt kjøpt gjennom disse fire årene. Så jeg har vel ikke spart så mye i rene kroner og øre. Men helsegevinsten hersker det ingen tvil om.»

Innsendt av
Tor, 61 år, Akershus.