«Som pårørende mener jeg det er helt essensielt at dampere har tilgang til e-juice med nikotin. Det er en avgjørende faktor for en suksessfull og varig røykestopp.»

Innsendt av
R. P. N., 47 år, Oppland.