«Jeg begynte å vape før det ble populært i Norge, dette hjalp meg å slutte å røyke etter 15 år som røyker. Min helse har forbedret seg betraktelig, hadde det ikke vært for vapingen hadde jeg fortsatt røkt vanlig røyk og hatt dårligere helse. Ikke for å nevne illeluktene klær. Det er så mye positivt med vape og fordelene helsemessing. Jeg har nå vapet i over 7 år og har også fått andre til å stumpe røyken ved hjelp av vape.»

Innsendt av
S. W., 33 år, Hordaland.