«Jeg har fått bedre helse, i den forstand bedre lukt og smaksans, bedre kondis, damping innendørs er også en bonus, siden man slipper stadig stress med påkledning, forte seg å få tatt en røyk mellom bil og kjøpesenter. Alt dette stresset er borte. Noe som igjen påvirker meg godt siden jaget etter dette er borte, er jeg generelt mer avslappet i hverdagen. Bekymringen rundt at barna mine kan puste inn 1000 skadelige stoffer i vanlig sigarett, uansett om jeg sitter ute og aldri røykt inne. Men uansett er olje med smak og en viss mengde nikotin mindre skadelig for mine omgivelser. Det setter seg heller ikke i tekstiler og lignende. Helsefremmende og en sjans for røykeslutt, du får kun i deg det du er avhengig av og kan trappe ned mengden nikotin selv. Du utvikler ikke fare for kols, kreft, og det inneholder ikke tjære, blåsyre og 998 andre farlige stoffer – for deg OG omgivelsene dine!

Damping er fremtiden og en reel måte å få bukt med røyken! Norge er på verdensbasis ett av få land som FORTSATT forbyr nikotin i dampevæske/olje, nå er det på tide å tenke nytt, det hjelper ingen unge til å la være å prøve skadelig røyk eller snus bare ved å gjøre alle pakninger like, damping vil uansett redde og bevare liv og helse. Nå, fremover – fremtiden…»

Innsendt av
Anders, 29 år, Oppland.