«Jeg har vært røykfri i litt over 1 år nå takket være e-juce med nikotin.»

Innsendt av
LRF., Telemark.