«4 år uten røyk.»

Innsendt av
Rikard, Møre og Romsdal.