«Etter over 30 år med opp mot 3 pakker tobakk pr uke kjøpte jeg, noe tvilende, dampeutstyr i Sverige som et mulig innendørs alternativ for kalde vinterdager. Var aldri tanken å slutte å røyke, men tobakkspakken ble liggende urørt i jakkelomma i noen uker før den ble kastet. Sommeren 2018 feiret jeg og min samboer 3 år som ikkerøykere.»

Innsendt av
Hans Wilhelm, 55 år, Buskerud.