«Slutta å røyke, etter nærmere 25 år! Sier ikke at det var enkelt, men damp gjorde det gjennomførbart!!»

Innsendt av
Lars, 44 år, Buskerud.