«Har røyka Rød mix i ca 45 år, 4-5 pakker i veka siste åra. Begynte med e-sigarett med nikotin i april 2014 og ikke røyka tobakk siden. Føler politikere motarbeider bruk av e-sigarett og vurderer gå tilbake til tobakk på grunn av problemer med både å få kjøpt og alt for streng bruk.»

Innsendt av
Ove, Møre og Romsdal.