«Jeg har hatt et ønske om å slutte å røyke i 40 år!! Har benyttet meg av alle hjelpemidler tilgjengelige, og den såkalte «kalde kalkunen» – 100vis av ganger. Har klart å slutte mange ganger, men ikke over lengre perioder. For nokså nøyaktig 3 år siden, ble jeg overtalt til å forsøke elektroniske sigaretter. Det var en veldig god erstatning for meg; resultat er at jeg har vært uten sigaretter siden. Har i tillegg fått 2 av mine slektninger til å prøve dem, med suksess. Jeg tror nok de fleste som bruker e sigaretter, har forsøkt å slutte med tobakk mange ganger, uten suksess. Tror også at mange, slik som meg, ikke har hatt suksess med nikontyggis, plaster, sugetabletter osv osv. Hvis målet til de norske myndighetene er skadereduksjon, så er elektroniske sigaretter et svært viktig redskap for mange, spesielt oss «gamle» røykere.»

Innsendt av
Linda, 58 år, Rogaland.