«Jeg røkte i 50 år – opptil 50-60 sigaretter pr dag. Forsøkte å slutte mange ganger, men lyktes aldri. For 4 år siden tenkte jeg at jeg fikk forsøke damp og etter 5 dager var jeg totalt røykfri og har vært det siden. Min helse og form har forbedret seg enormt, og jeg må fremdeles klype meg i armen for å skjønne at jeg har sluttet med tobakk for alltid!! Har fått 10-15 røykere til å gå over til damp: «Når DU greide det, så greier alle det»..»

Innsendt av
Else, 71 år, Nordland.