«Jeg har røyket en pakke sigaretter om dagen, fast siden 8. Klasse og frem til 2. Videregående. Når jeg da fant dampen og begynte fast med det, tok det ikke lange tiden før jeg kjente at kondisjonen og utholdenheten var mye bedre. Hosten forsvant, og det gjorde andpustenheten også.»

Innsendt av
M.B., 23 år, Buskerud.