«Startet å røyke som 11 – 12 åring og røkt fast rulletobakk i 20 år. Started med damp for 1 år siden. Kuttet røyken nesten på dagen. Dette er den beste avgjørelsen jeg har gjort i livet mitt. Uten damp er det ingen tvil om at jeg fortsatt ville røkt.»

Innsendt av
Ove, 33 år, Oslo.