«20 år med røyk, forsøkt snus/tyggis og cold turkey utallige ganger.. Røykfri 5 måneder nå med damp, røyket 2 første ukene før jeg ble helt fri.»

Innsendt av
KNA., Oslo.