«Jeg har røyket opptil 3 pakker tobakk i uka i 20 år. Nå har jeg gått over til damp og fått bedre pust og sparer noen kroner. Tommelen opp!!»

Innsendt av
Daniel, Trøndelag.