«Røyket i 8 år, snuste i 5 år. Klarte å stoppe røyken ved hjelp av snus, men det førte jo med seg en helt annen avhengighet og en trang som førte til over en boks til dagen i forbruk og skader på tannkjøtt og alle de bivirkningene som følger med det. Prøvde med tyggis men det hjalp aldri. Etter jeg prøvde damp for 1 år siden så var det ingen tilbakefall. Gått fra total avhengighet til avslappet damping når det passer seg. Ingen krise om jeg går fra dampen hjemme eller går noen timer på jobb uten. Dampen har ført til enormt redusert forbruk av nikotin og penger. Samt helsemessig har jeg ikke opplevd noen bivirkninger.»

Innsendt av
S. E., 29 år, Rogaland.