«Har røyket 20 sigaretter hver dag i 30 år, planen var og redusere røyk og bruke damp i tillegg, dampen var en full god erstatning, har ikke røyket på snart 3 år! Nikotin behovet går ned av seg selv, startet med 12 mg er nå på 2 mg. E-sigarett er det beste som noen gang er funnet opp som røykeavvenning.»

Innsendt av
Hege, 47 år, Buskerud.