«Har nå kuttet røyken og gått over til damping for 4 år siden. Røykte ca 20 for dagen, og røykte i til sammen 34 år (hadde et opphold på 4 år). Har smakt sigaretter (totalt 3 – 4 stk) siden jeg gikk over til damping, men det er ikke et alternativ lengre. Blir så lei av skremselpropaganda av myndighetene som hindrer folk i å kutte røyken og gå over til damp. Jeg må faktisk i dag selv forsvare damping fremfor røyking ettersom det er mange som mener damping er like farlig som røyk.»

Innsendt av
Steinar, 58 år, Akershus.