«Røyket 15 sigaretter dagen i mange år, helt til juni 2018. Nå skal jeg aldri tilbake til sigaretter.»

Innsendt av
Jørn Gisle, 42 år, Trøndelag.