«Jeg har røykt siden jeg var ca 13. Prøvde å slutte gjentatte ganger uten å lykkes, forsøkt plaster, tyggegummi, Champix og viljestyrke. Fikk min første e-sigarett for vel fire år siden, strevde med overgangen og la den etter hvert bort. Etter tredje hjerteinfarkt for to år siden forhørte jeg meg på hjerteavdelingen om tankene deres om e-røyk og fikk bekreftelse på at det ville være langt mindre skadelig for meg. Jeg fikk en ny versjon av sigaretten som passet meg bedre og etter få dager kunne jeg legge sigarettene bort og med god støtte fra kona har jeg siden klart meg med den. «Røykhosten» jeg hadde vært plaga med i mange år ga seg i løpet av få dager etterpå. Gikk ganske raskt ned til minste konsentrasjon med nikotin 3 mg/ml, det fungerer godt for meg og har vært redninga. Jeg er fortsatt avhengig, men nå av e-sigaretten, ikke perfekt, men langt langt bedre og med mindre følgeplager.»

Innsendt av
Henrik, 63 år, Akershus.