#JegErBevis

Kampanjeplan.


Definert problem.

Til tross for at bruk av nikotinholdige e-sigaretter ved hjelp til røykeslutt i Norge er økende blant det voksne publikum, er det fra myndighetenes side fremdeles ansett som et lite attraktivt alternativ til tradisjonell tobakk.

Dette på grunn av manglende informasjon om omfanget av antall norske brukere av e-sigaretter, manglende vitenskapelig norsk forskning og manglende handlingskraft til å innføre en lovendring som tillater nordmenn allmenn bruk, kjøp og salg av et alternativ til tradisjonell tobakk, sigaretter, snus og legemidler for røykeavvenning.

Det er et problem at e-sigaretter og e-juice med eller uten nikotin samt alle tilhørende produkter inkludert smakstilsetninger, blir ansett til å være et tobakkssurrogat og dermed faller inn under bla. Tobakksskadeloven. Dette er et problem da det begrenser tilgang og bruk av et skaderedusernde alternativ til tradisjonell tobakk, samt at det hindrer god informasjon å nå de som trenger det mest.

Definert mål med kampanjen.

Det er kampanjens målsetning at vi får en lovendring på plass hvor e-sigaretter og e-juice med eller uten nikotin, samt e-juice med eller uten ulike smakstilsetninger, blir allment godkjent som et skadereduserende alternativ til ordinære tobakksprodukter. Gjennom en lovendring håper vi at de som har behov for hjelp lettere kan få tilgang til den informasjon og nødvendig utstyr de trenger for å kunne ta et informativt valg om sin egen helse.

Gjennom en nasjonal bevissthetskampanje håper vi at vi kan bidra til en positiv holdningsendring som gir rom for en bedre forståelse av antall norske e-sigarettbrukere, aldersgrupper disse befinner seg i samt livsendringer en måtte erfare ved bruk av e-sigaretter.

Målgruppe.

Kampanjens målgruppe er tidligere brukere av tradisjonell tobakk, sigaretter, snus og legemidler for røykeavvenning som nå har sluttet ved hjelp av e-sigaretter og e-juice med eller uten nikotin og/eller smakstilsetninger. Familiemedlemmer og/eller venner er også velkomne til å sende inn bidrag.

Kampanjens virkemidler.

Kampanjen er basert på virkelige opplevelser.
Historiene som blir fortalt kommer fra nordmenn som har klart å slutte å røyke eller snuse ved hjelp av e-sigaretter. Historiene kan også komme fra familiemedlemmer eller venner av en tidligere røyker/snuser. Dette er deres mikrofon hvor de har mulighet til å uttrykke deres erfaringer med e-sigaretter i en røykfri hverdag. Vi vil bli fortalt om hvordan de opplever en tobakksfri livsstil, hva e-sigaretten har betydd for dem, hva de føler rundt dagens lovverk og hva de opplever at de er bevis for i forhold til e-sigarettens innvirkning i deres liv. Alle innsendelser til kampanjen vil bli oversendt til Helse- og Omsorgsdepartementet innen 22/09-2021. Etter den 22/09-21 vil vi fremdeles ta i mot bidrag fra publikum, her kan de leses og bevitnes av andre – også av våre myndigheter.

Kampanjens sosiale medier.

Kampanjens hovedsete er nettsiden https://JegErBevis.no/.
Alle bidrag vil bli tatt i mot gjennom nettsiden, og det skal være valgfritt om man vil stå med fornavn, alder og fylke, eller om en ønsker å være anonym. Hvis noen sender inn under fullt navn vil etternavnet bli fjernet før publisering. Historiene vil så bli delt på nettsiden, Facebook, Twitter og Instagram under brukernavn samt emneknagg #JegErBevis.

Facebook; https://facebook.com/JegErBevis/

Twitter; https://twitter.com/JegErBevis/

Instagram; https://instagram.com/JegErBevis/

Kampanjens start- og sluttdato.

Startdato; 01 September 2018.
Sluttdato; Evalueres 01 Desember 2018.

Fase 2, Oppstartsdato; 19/07-21
Sluttdato; Ingen.

Kampanjens pågangsdrivere.

01/09-18 til 01/12-18;
Kampanjen er et privat initiativ startet og drevet av Nina Nyheim og Julia Schliecker.
Kampanjens støttespiller var Norsk Dampselskap (NDS).

19/07-21;
Kampanjen fortsettes og drives av Nina Nyheim uten andre støttespillere.

22/06-21; Helse- og omsorgsdepartement, Høring av endringer i tobakksskadeloven.

23/06-21; Spørreundersøkelse i regi av NorDamp, resultat oversendes departement innen tidsfrist.